Het belang van sport

Inmiddels is iedereen wel doordrongen van het belang van sport. Sport kan op allerlei vlakken bijdragen aan het welbevinden van mensen. Puur fysiek maar ook mentaal. Om je beter in je vel te voelen, met meer zelfvertrouwen te bewegen, om tot rust in je hoofd te komen. Bewegingsagogen en psycho-motorisch therapeuten wijzen al jaren op het verband tussen gedrag en beweging, tussen lichamelijke, psychische ontwikkeling en motoriek. Met name in de puberteit is het belangrijk in contact te komen en te blijven met je lijf en daarmee zekerheid over jezelf te krijgen en te houden.
Boksen – en dat zal velen verbazen – is bij uitstek de sport waarmee je leert controle over je lijf te krijgen, je grenzen te bewaken en anderen en jezelf te respecteren.

The noble Art of self-defense
Boksen is een ingewikkelde sport die een groot beroep doet op je conditie, concentratie en vermogen tot coördinatie. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is boksen eerder een sport van balans en precisie dan van dom op elkaar losbeuken.
Boksen is een sport van discipline en afspraken. De regels zijn duidelijk en streng. Waar en hoe geslagen mag worden is nauwgezet bepaald. Houd je je daar niet aan dan diskwalificeer je jezelf. In het boksen zelf is geen plek voor agressie of boosheid. Juist omdat het een moeilijke sport is moet je je kop erbij houden. Hoe kwader je bent, hoe meer klappen je zult ontvangen. Daarmee is het een prima sport om zelfbeheersing en respect te onderwijzen. Maar er is meer..
Boksen is prima geschikt om ambidextrie (evenwaardige links- en rechtshandigheid) en reactiesnelheid te ontwikkelen, maar ook om de fight-component in het flight-or- fightmechanisme te vergroten. Boksen leert je nl te blijven staan en jezelf te verdedigen en niet weg te rennen terwijl je natuurlijke impuls is om dat wel te doen…Dat is het angstreducerende element in boksen: in weinig andere sporten word je zo met jezelf geconfronteerd…Heb je lef? Ga je ervan door of blijf je staan?

Methode Keller
Arnold Keller is gediplomeerd Bokstrainer en gecertificeerd Rots&Water-docent. Boksen heeft hem lang geleden de mogelijkheid geboden om te dealen met zijn PDD-NOS. De wereld van Autisme kent hij van binnenuit. Zijn kennis en ervaring heeft hij uitgewerkt in een werkwijze waarbij elementen van boksen en weerbaarheid met elkaar gemengd worden, de methode Keller. Thema’s als zelfbewustzijn, zelfbeheersing en zelfvertrouwen worden geconcretiseerd aan de hand van specifieke op dat thema toegesneden oefeningen.
Arnold werkt met kleine groepjes (maximaal 4 personen)  in zijn nieuwe sportstudio in Woudenberg.
De trainingen zijn bestemd voor kinderen vanaf 10 t/m 16 jaar uit bovenstaande doelgroep.
De doelstelling is om een brug te slaan van speciale sportverenigingen naar reguliere sportverenigingen.

Meer info: 0610828765

IMG_1843 (2)
IMG_1893

This entry was posted in Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.