Boksen Extra

Voor wie
Kinderen tussen 10-15 jaar met problemen in sociale en emotionele interacties.

Waar
Trainingen Boksen Extra vinden plaats in de Sportstudio Team Keller Schans 11 3931 KJ in Woudenberg.

Omschrijving
The noble Art of self-defense
Boksen is een ingewikkelde sport die een groot beroep doet op je conditie, concentratie en vermogen tot coördinatie. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is boksen eerder een sport van balans en precisie dan van dom op elkaar losbeuken.
Boksen is een sport van discipline en afspraken. De regels zijn duidelijk en streng. Waar en hoe geslagen mag worden is nauwgezet bepaald. Houd je je daar niet aan dan diskwalificeer je jezelf. In het boksen zelf is geen plek voor agressie of boosheid. Juist omdat het een moeilijke sport is moet je je kop erbij houden. Hoe kwader je bent, hoe meer klappen je zult ontvangen. Daarmee is het een prima sport om zelfbeheersing en respect te onderwijzen. Maar er is meer..
Boksen is prima geschikt om ambidextrie (evenwaardige links- en rechtshandigheid) en reactiesnelheid te ontwikkelen, maar ook om de fight-component in het flight-or- fightmechanisme te vergroten. Boksen leert je nl te blijven staan en jezelf te verdedigen en niet weg te rennen terwijl je natuurlijke impuls is om dat wel te doen…Dat is het angstreducerende element in boksen: in weinig andere sporten word je zo met jezelf geconfronteerd…Heb je lef? Ga je ervan door of blijf je staan?

Methode Keller
Arnold Keller is gediplomeerd Bokstrainer, Sportpsycholoog en gecertificeerd Rots&Water-docent, Ervaringsdeskundige ASS. Boksen heeft hem lang geleden de mogelijkheid geboden om te dealen met zijn PDD-NOS. De wereld van Autisme kent hij van binnenuit. Zijn kennis en ervaring heeft hij uitgewerkt in een werkwijze waarbij elementen van boksen en weerbaarheid met elkaar gemengd worden, de methode Keller. Thema’s als zelfbewustzijn, zelfbeheersing en zelfvertrouwen worden geconcretiseerd aan de hand van specifieke op dat thema toegesneden oefeningen.
Arnold begeleidt de kinderen individueel in zijn sportstudio te Woudenberg.
De trainingen zijn bestemd voor kinderen tussen 10 – 15 jaar, die nog niet toe zijn aan het trainen binnen een grotere groep.
De doelstelling is om een brug te slaan van speciale sportverenigingen naar reguliere sportverenigingen.

Meer info: 0610828765 / www.teamkeller.nl